KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC: 2022-2023

Thứ sáu - 17/06/2022 14:04
LOGO CUA NHA TRUONG (1)
LOGO CUA NHA TRUONG (1)
- Căn cứ công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;
- Căn cứ kế hoạch số 189/KH-BCĐ của UBND quận Hà Đông ngày 18/5/2022 về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;
- Căn cứ thông báo số 270/TB-BCĐ của UBND quận Hà Đông ngày 10/6/2022 đính chính về đối tượng tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;
Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Sơn Ca  xây dựng  kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
 
I. Mục đích yêu cầu:
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan thuận lợi cho Cha mẹ học sinh.  
- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Tiếp nhận các cháu trong độ tuổi mầm non theo đúng tuyến được phân công.
- Ưu tiên tiếp nhận các cháu 5 tuổi (sinh năm 2017) để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn.
- Ưu tiên các cháu con các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật thể nhẹ có thể học hòa nhập.
- Từng thành viên Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Chủ tịch HĐTS. Hiệu trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo PGDĐT Quận về công tác tuyển sinh của nhà trường.
II. Công tác tổ chức thực hiện:
- Tham gia công tác tập huấn tuyển sinh do PGDĐT quận Hà Đông tổ chức.
          - Lập danh sách đề nghị PGDĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học
2022-2023.
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo phòng GDĐT quận Hà Đông và UBND phường Phúc La.
- Triển khai và quán triệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 tới toàn thể CBGVNV trong nhà trường.
- Công khai niêm yết kế hoạch tuyển sinh tại bảng tin của nhà trường và thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường, của các tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc La.
 - Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh.
III. Nội dung chính trong tuyển sinh:
1.Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
1.2. Đối tượng dự tuyển: Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, cư trú trên địa bàn tuyến tuyển sinh.
2. Số lượng học sinh:    
* Tổng số học sinh và lớp học theo chỉ tiêu kế hoạch: 450 cháu/13 lớp.
Trong đó:
- Khối Nhà trẻ: 50 cháu/02 nhóm; bình quân 25,0 cháu/ nhóm.
- Khối Mẫu giáo: 400 cháu/11 lớp chia ra các khối lớp như sau:
+ Khối 3 -> 4 tuổi = 03 lớp -> 100 cháu bình quân 33,3 cháu/lớp.
+ Khối 4 -> 5 tuổi = 04 lớp -> 144 cháu bình quân 36,0 cháu/lớp.
+ Khối 5-> 6 tuổi =  04 lớp -> 156 cháu bình quân 39,0 cháu/lớp.
* Số học sinh học tại nhà trường của năm học 2021-2022 là 254 cháu.
Trong đó:
          + Khối Mẫu giáo   = 254 cháu.
          + Khối Nhà trẻ      =  0  cháu.
3. Đối tượng tuyển sinh đúng tuyến:
- Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, cư trú trên địa bàn tuyến tuyển sinh hiện đang sinh sống tại địa bàn phường Phúc La thuộc các tổ dân phố số 1, 2, Yên Phúc, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023: 196 cháu
- Căn cứ vào kế hoạch được UBND quận Hà Đông và phòng GDĐT quận  trường Mầm non Sơn Ca được tuyển 196 cháu chia cả hai khối Mẫu giáo và Nhà trẻ.
- Khối Mẫu giáo được tuyển              = 146 cháu.
Trong đó:
+ Trẻ 5->6 tuổi (trẻ sinh năm 2017)     = 34 cháu->Ưu tiên đối tượng trẻ 5 tuổi (sinh năm 2017) để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn.
+ Trẻ 4->5 tuổi (trẻ sinh năm 2018)                =  52 cháu.
+  Trẻ 3->4 tuổi (trẻ sinh năm 2019)               = 60 cháu.
- Khối Nhà trẻ (24 -> 36 tháng) sinh năm 2020  = 50 cháu.
5. Hồ sơ tuyển sinh:
- Đơn xin học (theo mẫu của trường).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản photo Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục  đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú.
6. Thời gian tuyển sinh:
a. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến:
- Ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022: Tuyển sinh trực tuyến với trẻ 5 tuổi. Trong thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Hội đồng tuyển sinh Nhà trường có mặt thường trực tại trường để hỗ trợ CMHS khi gặp khó khăn trong công tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
b. Thời gian tiếp nhận hồ  sơ tuyển sinh trực tiếp:
- Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại nhà trường theo từng độ tuổi.
- Ngày 13 + 14/7/2022 tuyển sinh khối MGN trẻ sinh năm 2018 (4-> 5 tuổi)
- Ngày 15 + 16/7/2022 tuyển sinh khối MGB trẻ sinh năm 2019 (3-> 4 tuổi)
- Ngày 17 +18/7/2022 tuyển sinh khối NT trẻ sinh năm 2020 (24-> 36 tháng)
+ Sáng   : từ  07h30 đến 11h30.
+ Chiều  : từ  14h00 đến 17h00.
7. Bộ phận tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Huyền
- Đồng chí: Đỗ Thị Hồng Nhung
- Đồng chí: Trần Thị Thuận.
8. Bộ phận thư ký tổng hợp :
- Đồng chí: Đỗ Thị Hà Quỳnh
- Đồng chí: Lê Thị Kim Dung.
IV. Công tác tổ chức thực hiện:
- Lập danh sách đề nghị PGDĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022-2023.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023.
- Xây dựng kế hoạch và phương án tuyển sinh trình phòng GDĐT quận Hà Đông và UBND phường Phúc La.
- Triển khai và quán triệt kế hoạch và phương án tuyển sinh năm học 2022-2023 tới CBGVNV trong nhà trường.
- Công khai niêm yết kế hoạch và phương án tuyển sinh tại bản tin của nhà trường, trên Website nhà trường và thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường, của các tổ dân phố trên địa bàn phường.
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh.
V. Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19:
- Hội đồng tuyển sinh và các bậc phụ huynh tham gia đăng ký tuyển sinh cần thực hiện nhiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.
VI. Lịch làm việc và chế độ  báo cáo:
- Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022: CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet đối với học sinh 5 tuổi.
- Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022: Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo danh sách phụ huynh đã đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
- Ngày 18/7/2022: Báo cáo nhanh về PGDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
Ngày 23/7/2022: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào hệ thống phần mềm; nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường Mầm non Sơn Ca. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh trực tiếp về BCĐTS trường Mầm non Sơn Ca vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần để thống nhất giải quyết./.

 
Nơi nhận:
      - Phòng GDĐT quận Hà Đông (để b/c);
- ĐU-UBND phường Phúc La (để b/c);
- Ban VHTT phường (để th/b);
- Bộ phận quản trị Website (đăng tải th/b);
- Bộ phận văn phòng (niêm yết công khai);
- Các thành viên HĐTS (để th/h);
- Lưu VT./.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 

                                                                                     
             


                                                                                      
             
 
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay114
  • Tháng hiện tại63,743
  • Tổng lượt truy cập9,513,317
violympic
Bộ giáo dục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây