THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI VÀ XỬ TRÍ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Thứ ba - 05/05/2020 16:32
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI VÀ XỬ TRÍ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC
Thực hiện Chỉ Thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID_19 trong tình hình mới; Công văn số 1398/BDGĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở giáo dục đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, các nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn Thành phố (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học như sau:
         1. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020 giữa Sở Y tế - Sở GDĐT- Sở Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 214/PGDĐT ngày 09/3/2020 về  những việc cần làm phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 257/PGDĐT ngày 24/3/2020 về hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học.
          2. Các đơn vị tự đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí gửi kèm (phụ lục số 1).
          3. Triển khai các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại
          3.1. Chuẩn bị của đơn vị trước khi học sinh đi học trở lại
          - Phối hợp tổ chức vệ sinh khử khuẩn trường, lớp học.
          - Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như: kiểm tra hệ thống cấp nước, thau rửa bể chứa nước, đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt… phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại đơn vị. Có phương án giãn cách và bảo đảm sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn của ngành Y tế.
          - Tập huấn và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho học sinh khi các em trở lại đơn vị.
          - Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT, của Sở phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị có biện pháp tổ chức dạy học theo khối/lớp và nhóm học sinh kết hợp giữa dạy học qua Internet, trên truyền hình với dạy học trực tiếp để hoàn thành chương trình bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Thực hiện giãn cách hợp lý, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên khi đến trường.
          - Các đơn vị phải xây dựng kịch bản khi học sinh đi học trên đường và khi tổ chức các hoạt động trong đơn vị, kịch bản phải được đơn vị tổ chức diễn tập để thống nhất trong xử lý tình huống có thể xẩy ra.
          3.2. Khi học sinh đi học trở lại
          3.2.1. Trước khi học sinh đến trường
          - Học sinh không đến đơn vị khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
          - Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đơn vị có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho đơn vị, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.
          - Gia đình có trách nhiệm phối hợp với đơn vị kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông; học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trước khi đến trường.
          - Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường.
          3.2.2. Khi học sinh đến trường
          - Không cho người không có nhiệm vụ vào trong đơn vị, đơn vị bố trí việc đón trả trẻ các trường mầm non và đón học sinh các trường tiểu học phải được đơn vị thống nhất với phụ huynh bằng những quy định cụ thể như thời gian, địa điểm đón trả trẻ, học sinh để đảm bảo giãn cách và không để ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học.
          - Bố trí giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người, chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đơn vị đảm bảo giãn cách theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.
          - Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học, sinh hoạt xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách (lưu ý, giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi; trước và sau mỗi buổi học).
          - Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang sau mỗi giờ học. Khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh theo quy định.
          - Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.  
          3.2.3. Kết thúc mỗi buổi học
          - Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng đơn vị, đeo khẩu trang trên đường về nhà.
          - Đơn vị duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
          4. Xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học (phụ lục số 2).
          5. Công tác kiểm tra, báo cáo
          - Phòng GDĐT đôn đốc và  kiểm tra các đơn vị trực thuộc về thực hiện những nội dung chỉ đạo của ngành, tổng hợp báo cáo từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo tư thục;
          - Cụm trưởng các trường trung học phổ thông năm học 2019-2020 tổng hợp báo cáo từ các trường trung học phổ thông trong cụm và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn;
          - Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Sở báo cáo trực tiếp về Sở.
            Báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị gửi về Sở GDDT qua phòng Chính trị, tư tưởng, địa chỉ email:cttt@hanoiedu.vn trước 14 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố và Bộ GDĐT./.
Nơi nhận:
- Như trên;  
- Vụ GDTC, Bộ GDĐT;
- BCĐ PCD Thành phố;
- Sở y tế;
Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đồng chí PGĐ;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, CNTT.
                              KT. GIÁM ĐỐC
                              PHÓ GIÁM ĐỐC


                                  Đã ký
                                   Phạm Xuân Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,343
  • Tháng hiện tại50,295
  • Tổng lượt truy cập10,364,366
violympic
Bộ giáo dục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây